What's happening?

Wirus: 2x1

Brooklyn, stan Nowy Jork

Eph i Nora pracują nad bronią biologiczną, która ma zabić strzygi, a Setrakian ryzykuje życie całej grupy, aby znaleźć informację na temat silnie strzeżonego tajemniczego tekstu. Mistrz planuje kolejną fazę swojego własnego planu, tworząc przerażający nowy gatunek stworzeń i umieszczając je pod kontrolą Kelly.

Wirus: s2e1
Wirus: s2e1
Jul. 12, 2015