What's happening?

Wirus: 2x2

Za każdą cenę

Eph i Nora prowadzą eksperymenty na swoich nowo znalezionych pacjentach. Fet i Dutch zbliżają się do siebie, w miarę jak robią porządki w budynkach w sąsiedztwie. Tymczasem Kelly rozpoczyna swoje poszukiwania Zacka.

Wirus: s2e2
Wirus: s2e2
Wirus: s2e2
Wirus: s2e2
Wirus: s2e2
Jul. 19, 2015