What's happening?

Wirus: 2x9

Bitwa o Red Hook

Justine podejmuje drastyczne środki, by odeprzeć zaskakującą inwazję. Nora i Fet wykonują pożyteczną misję, podczas gdy Eph i Setrakian ścierają się ze starym wrogiem.

Wirus: s2e9
Wirus: s2e9
Sep. 06, 2015